2018. január 1-től módosul a termékdíj törvény

2018. január 1-től módosul a termékdíj törvény

2017 október 27-én, a 174. számú Magyar Közlönyben hirdették ki a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (2011. évi LXXXV. törvény) legújabb módosítását.

A rendszer alapvető szerkezete és legfontosabb szabályai ugyan lényegében nem változtak, de azért történt néhány jelentős módosítás, különösen a reklámhordozó papírok és az elektromos/elektronikai termékek kötelezettsége körében. Javasolt tehát minden kötelezettnek alaposan áttanulmányozni a módosításokat.

Azt is érdemes azonban szem előtt tartani, hogy ezzel a termékdíjas szabályozás változásai még nem teljesek, hátra van még a végrehajtási rendelet módosítása, amelyet várhatóan a napokban fognak kihirdetni.

Az Országgyűlés előtt a termékdíj törvény módosítása

Az Országgyűlés előtt a termékdíj törvény módosítása

A szakminisztérium elkészítette és benyújtotta a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (2011. évi LXXXV. törvény) módosításának tervezetét. A T/17569. számú törvényjavaslat – elfogadása esetén – néhány ponton jelentősen átalakíthatja a termékdíjas rendszert. A legfontosabb változások a reklámhordozó papír, a műanyag zacskók és az elektromos és elektronikai termékek kapcsán várhatóak, de számos más kisebb-nagyobb módosítás is szerepel a szövegben. A tervezetet az országgyűlés hamarosan tárgyalni fogja, a törvény elfogadása után szerződéses partnereink számára a változásokról közérthető összefoglalót fogunk készíteni.

 

Maga a törvényjavaslat itt található:

http://www.parlament.hu/irom40/17569/17569.pdf

Mire jók a zöldadók?

Mire jók a zöldadók?

Sokan úgy gondolják, hogy a környezetterheléssel járó tevékenységek megadóztatása csak egy újabb „sarcot” jelent, az ilyen adók gazdasági hatásai inkább negatívak. Vannak azonban olyan vélemények is, amelyek szerint a zöldadók a modern adórendszerek fontos elemei, sőt jelentőségük egyre nő, ahogy fogynak természeti erőforrásaink, és ahogy súlyosbodnak a környezetterhelés hatásai. A skandináv országokban már most is sokféle és jelentős bevétellel járó környezetvédelmi típusú adónem létezik, de máshol is egyre több adórendszert alakítanak ilyen irányba a döntéshozók. Magyarországon is jelen vannak környezetvédelmi jellegű adónemek (pl. a környezetvédelmi termékdíj, vagy a környezetterhelési díj), bár az adórendszeren belüli súlyuk egyelőre nem jelentős.

A zöldadók célja kettős. Egyrészt a környezetet terhelő termékek és tevékenységek „megdrágításával” azok keresletét kívánja csökkenteni, és ezzel környezetbarát magatartásra ösztönözni a fogyasztókat, hosszú távon pedig fenntartható pályára irányítani a gazdaságot. Az ilyen adók másik célja, hogy állami forrásokat teremtsen a környezetterhelés által okozott károk mérséklésére. Ezt a két irányt fogalmazza meg a környezetvédelmi termékdíjról és a környezetterhelési díjról szóló törvény bevezető szövege (preambuluma) is:

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról:
„Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését…”

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról:
„A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása…”

Budapest, 2016. június 9.

Nem csak a termékdíjra kell odafigyelni

Nem csak a termékdíjra kell odafigyelni

Feltehetően sok érintett nincs tisztában azzal, hogy a környezetvédelmi termékdíjon kívül egy másik kötelezettség is terheli a csomagolást, elektromos és elektronikai termékeket, illetve elemeket, vagy akkumulátorokat kibocsátó cégeket. Ez a kötelezettség-rendszer az ún. visszavételi, begyűjtési és hasznosítási kötelezettség, amelyet uniós és hazai jogszabályok írnak elő, és a hulladékgazdálkodás egyik alapelvén, a gyártói felelősség elvén alapul. Nagy vonalakban a kötelezettség abból áll, hogy a kibocsátott termékeket a gyártónak (ideértve az importőrt is) megfelelő arányban vissza kell gyűjtenie és hasznosítania kell. A kibocsátásról és a hasznosított mennyiségekről nyilvántartást kel vezetni, és éves adatszolgáltatást kell benyújtani, a kötelezetteknek pedig a tevékenységük megkezdése előtt nyilvántartásba vételt kell kezdeményezni. A kötelezettséggel kapcsolatos hatósági teendők jelenleg az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez tartoznak.

A kötelezettségnek természetesen sok kapcsolódási pontja, hasonlósága van a környezetvédelmi termékdíjjal, de nagyon lényegesek a különbségek is. Rengeteg átfedés van például a kötelezettség alapjában, fontos azonban, hogy hasznosítási kötelezettség alapja a csomagolás, a termékdíj alapja pedig a csomagolószer. Az elektronikai termékeknél, és az elem/akkumulátor kategóriában is sok olyan termék van, amelyre mindkét kötelezettség kiterjed, de van néhány igen lényeges különbség.

Jó hír, hogy a környezetvédelmi termékdíj körébe tartozó termékek esetén a termékdíj megfizetésével a hasznosítási kötelezettség is teljesül az állam által végzett, ún. kollektív hasznosítási teljesítés keretében. Rossz hír viszont, hogy a nyilvántartásba vételi és adatszolgáltatási kötelezettség még ez esetben is megmarad, amennyiben pedig olyan termék is kibocsátásra kerül, ami nem termékdíjköteles, de hasznosításköteles, akkor a begyűjtésről és hasznosításról is gondoskodni kell.

A fentiek nyilván csak összefoglaló, figyelemfelkeltő tájékoztatást jelenthetnek, amennyiben részletes információra, tanácsadásra, vagy az adatszolgáltatások elkészítésében való segítségnyújtásra lenne szükségük, forduljanak tanácsadóinkhoz elérhetőségeinken, illetve tanulmányozzák át a vonatkozó szabályozást, különösen az alábbi rendeleteket:

  • A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
  • Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
  • Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Megváltozott a termékdíjas végrehajtási rendelet!

Megváltozott a termékdíjas végrehajtási rendelet!

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. kormányrendelet 2016. január 1-től hatályos módosításai a 196. számú Magyar Közlönyben, 2015. december 15-én kerültek kihirdetésre. A végrehajtási rendelet módosítását tartalmazó közlönyt itt olvashatják. Amennyiben a változásokról részletes tájékoztatásra, a rendszerük felkészítésében történő segítségnyújtásra, vagy a termékdíjas rendszerről és ennek változásairól szóló eladásra van szükségük, forduljanak bizalommal tanácsadóinkhoz.

Újra változik a termékdíjas szabályozás

Újra változik a termékdíjas szabályozás

Ahogy a termékdíjas rendszert ismerők már megszokhatták, az új év közeledtével módosulnak a termékdíjas szabályok. Így történik ez a 2016. évtől is. A környezetvédelmi termékdíj törvény (2011. évi LXXXV. törvény) módosításáról szóló 2015. évi CLXVIII. törvényt a 172. számú Magyar Közlönyben, 2015. november 13-én hirdettek ki. A módosítások 2016. január 1-én lépnek hatályba. Ezzel azonban a termékdíjas szabályozás változásai még nem zárultak le, hátra van még a végrehajtási rendelet módosítása, ami várhatóan az év utolsó napjaiban kerül kihirdetésre. A változások érintik egyebek mellett a termékdíjas fogalommeghatározásokat, a gépjárművek alkatrészeként termékdíjköteles termékek kötelezettségét, a termékdíjas szankciórendszert, az egyéni hulladékkezelők bevallási szabályait és számos lényeges előírás pontosítására is sor kerül.

A termékdíj törvény módosítását tartalmazó közlönyt itt olvashatják.

Amennyiben a változásokról részletes tájékoztatásra, a rendszerük felkészítésében történő segítségnyújtásra, vagy a termékdíjas rendszerről és ennek változásairól szóló eladásra van szükségük, forduljanak bizalommal tanácsadóinkhoz.

Üdvözöljük új honlapunkon!

Üdvözöljük új honlapunkon!

Reméljük új honlapunk elnyeri tetszésüket. A honlap szerkezetét igyekeztünk úgy alakítani, hogy az Önök által keresett információ gyorsan és hatékonyan elérhető legyen. Bármilyen észrevételt szívesen veszünk. amennyiben van ilyen kérjük ezt küldje el a  info@viveo.hu e-mail címre.