Mire jók a zöldadók?

Mire jók a zöldadók?

Sokan úgy gondolják, hogy a környezetterheléssel járó tevékenységek megadóztatása csak egy újabb „sarcot” jelent, az ilyen adók gazdasági hatásai inkább negatívak. Vannak azonban olyan vélemények is, amelyek szerint a zöldadók a modern adórendszerek fontos elemei, sőt jelentőségük egyre nő, ahogy fogynak természeti erőforrásaink, és ahogy súlyosbodnak a környezetterhelés hatásai. A skandináv országokban már most is sokféle és jelentős bevétellel járó környezetvédelmi típusú adónem létezik, de máshol is egyre több adórendszert alakítanak ilyen irányba a döntéshozók. Magyarországon is jelen vannak környezetvédelmi jellegű adónemek (pl. a környezetvédelmi termékdíj, vagy a környezetterhelési díj), bár az adórendszeren belüli súlyuk egyelőre nem jelentős.

A zöldadók célja kettős. Egyrészt a környezetet terhelő termékek és tevékenységek „megdrágításával” azok keresletét kívánja csökkenteni, és ezzel környezetbarát magatartásra ösztönözni a fogyasztókat, hosszú távon pedig fenntartható pályára irányítani a gazdaságot. Az ilyen adók másik célja, hogy állami forrásokat teremtsen a környezetterhelés által okozott károk mérséklésére. Ezt a két irányt fogalmazza meg a környezetvédelmi termékdíjról és a környezetterhelési díjról szóló törvény bevezető szövege (preambuluma) is:

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról:
„Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését…”

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról:
„A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása…”

Budapest, 2016. június 9.