Termékdíjas rendszervizsgálat

Termékdíjas rendszervizsgálat

TERMÉKDÍJAS RENDSZERVIZSGÁLAT, MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSÁVAL

 

Vállaljuk a kötelezett adatgyűjtési, nyilvántartási és jelentési rendszerének átvilágítását, illetve szükség esetén a rendszer kialakításának szakmai támogatását. Segítséget nyújtunk a vállalat számára optimális adatgyűjtési módszertan kidolgozásához, amely biztosítja a jogszabályi előírásnak való megfelelőséget és az ehhez szükséges adminisztratív munkaterhet is optimálisra csökkenti.

A termékdíjas rendszerfelmérés az alábbi fő elemek áttekintését tartalmazza:

 • a jogszabályi környezetből eredő kötelezettségek;
 • a kötelezettnél előforduló termékdíjas kategóriák;
 • a kötelezettségek keletkezési időpontja;
 • az optimális adatgyűjtési módszertan;
 • a nyilvántartás és bizonylatolás kialakítására vonatkozó tanácsadás: minimális tartalmi követelmények figyelembevétele;
 • CSK és KT kódok;
 • számlazáradékok;
 • termékdíj átvállalása;
 • NAV, OKTF, koordináló szervezetek szerepe;
 • egyéb kapcsolódó kérdések, konzultáció, szakmai beszélgetés;
 • állásfoglalási igény beazonosítása;
 • egyéb teendők;
 • utánkövetés.

A felmérést igény szerint írásos összefoglaló elkészítésével vagy anélkül egyaránt vállaljuk.