Jogi nyilatkozatok

1. A Viveo Kft. honlapja (oldala), illetve annak tartalma, részletei szerzői jogvédelem alá esnek. A szerzői jogok kizárólagos jogosultja a Viveo Kft. Az oldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni kizárólag a Viveo Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A Viveo Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor külön jelzés nélkül változtassa, javítsa, vagy törölje az oldalon található tartalmakat.

2. A Viveo Kft. az oldal használatával összefüggésben tudomására jutott minden személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. A Viveo Kft. a fennálló üzleti kapcsolataira, partnerei, ügyfeleire vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

3. A Viveo Kft. minden tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az oldalon közölt információk a közzététel idejében pontosak és naprakészek legyenek. A Viveo Kft. ennek ellenére semmilyen felelősséget, szavatosságot, vagy garanciát nem vállal az oldalon közzétett, ott megjelenő tartalmakért, információkért, azok esetleges pontatlanságáért, hiányosságaiért, időszerűtlenségéért, illetve mások eltérő értelmezésével, vagy félreértésével kapcsolatos különbségekért, károkért. Minden olyan intézkedés, lépés, döntés, amely az oldalon található tartalmakon, információkon alapul, a felhasználó saját felelőssége. A Viveo Kft. az oldalán található más internetes helyekre mutató linkeken található tartalmakért sem vállal semmilyen felelősséget, és nem felel a linkeken található tartalmak használatából eredő esetleges károkért.

4. A Viveo Kft. nem garantálja azt, hogy az oldalhoz való hozzáférés minden esetben folyamatos vagy hibamentes lesz és nem vállal felelősséget az oldal, annak részei, vagy bármely tartalmi eleme mindenkori hibamentes elérhetőségéért, nem megfelelő működéséért.

5. A jelen jogi nyilatkozatokban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók, és az esetlegesen felmerülő jogvitákra a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága áll fenn.